×

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak określane są ceny przejazdów i jak się płaci?

Opłata za przejazd jest określana przez kierowcę. Nie podlega ona negocjacjom i jest taka sama dla wszystkich pasażerów.

Cena przejazdu ustalana jest przez kierowcę na podstawie ceny rekomendowanej, która jest kalkulowana w oparciu o faktyczne koszty przejazdu ponoszone przez kierowców. Kierowca ma możliwość zmiany ceny rekomendowanej np. w zależności od oferowanego komfortu podróży, indywidualnego spalania lub tego, czy oferuje przejazd także na trasie powrotnej. Cena nie może jednak przekraczać maximum ustalonego przez BlaBlaCar. Maximum ustalane jest po to, aby koszty przejazdu były dzielone sprawiedliwie oraz żeby kierowca nie osiągał zarobku (zysku).

Cena rekomendowana wynosi 13 groszy za 1 kilometr trasy za 1 miejsce.

Pasażer płaci kierowcy ustaloną kwotę za przejazd gotówką, w samochodzie, podczas wspólnego przejazdu. Dobrym zwyczajem jest zapłacenie na początku podróży.

Od 7 marca 2016 roku obowiązują w serwisie Opłaty Serwisowe, których wysokość określona jest w Regulaminie Świadczenia Usług. Opłata Serwisowa na rzecz BlaBlaCar uiszczana jest przez pasażera w momencie rezerwacji miejsca drogą online - kartą płatniczą lub szybkim przelewem.   

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Kontakt z Działem Wsparcia